Den här sidan använder cookies. Så behandlar vi dina personuppgifter.

 

 

 

 

BYGGTIPS                   

     
         
 

Teknisk information om Simons universal avgasdelar

 

 

Användningsområde

Med Simons Universaldelar kan man bygga avgassystem till de flesta fordon. Dämparna är konstruerade enligt

absorbtionsprincipen, d.v.s avgaserna kan passera rakt igenom ljuddämparna utan nämnvärt motstånd.

Därför är dämparna särskilt lämpliga till sport och racing, men passar också utmärkt i alla andra sammanhang där

man själv vill bygga ett avgassystem. Ljuddämparna är förutom den ljuddämpande ullen även isolerade med ett

lager av värmeskyddande rostfri ull runt insatsrören. Detta innebär att ljuddämparna tål en temperatur upp till 800°C.


Ljudnivå

Ljudnivån från ett avgassystem bestäms av en mängd komplicerade faktorer som är omöjliga att i förhand fastställa

i varje enskilt fall. De viktigaste faktorerna för hur mycket ljud en motor avger är cylindervolym, antal cylindrar,

kompression, varvtal och laddlufttryck för turbomotorer. Ljuddämparnas avstånd från motor och avgasrörsmynning

har stor betydelse. Ljuddämpningen kan ändras om man flyttar en ljuddämpare någon decimeter framåt eller bakåt.

Man kan därför aldrig med säkerhet säga att en viss ljuddämpare dämpar så och så mycket. Enda sättet är att

prova sig fram och vid behov komplettera med extra ljuddämpare.


10 tips

1. Välj så stora ljuddämpare som möjligt.

2. Placera inte dämparna för nära motor eller kat. Max. tillåten temperatur kan då överskridas. Det är viktigt att

    avgaserna hinner kylas ned något innan de når den första ljuddämparen. Placera alltså dämparna så långt

    bak som möjligt.

3. Dra ej avgasrören för nära bränsletank eller ledningar.

4. Tänk noga igenom hur hjulupphängningar och drivaxlar rör sig under färd.

5. Avsluta inte med ett långt rör. (Längre än 50-70 cm) Man kan lätt få resonans i röret

6. Det är lättare att dämpa ljudet ju fler cylindrar det är.

7. Det är enklare att dämpa turbomotorer än sugmotorer.

8. Använd om möjligt original upphängningspunkter.

9. Se till att värme inte leds över från avgasrör till gummiupphängningar. Dessa kan skadas. Håll ett avstånd

    på 20-30 mm mellan rör och gummi.

10. Koloxidfaran! Se till att avgassystemet blir tätt och att avgaserna leds bort från fordonet.


Garanti

Garantin på Universal-sortimentet omfattar av naturliga skäl endast rena material och tillverkningsfel. Den som

monterar delarna får alltså själv ansvara för att dessa monteras på sådant sätt och i sådant sammanhang att

funktionen blir den avsedda i alla avseenden.